هدایا

Unlimited Host & Apple Watch

قرعه کشی هدایای نفیس در هاست نگار

قرعه کشی جوایز در پایان هر فصل انجام خواهد شد .

جوایز و امتیازات

اپل واچ و هاست نامحدود
هر 25 هزار تومان خرید ،1 امتیاز در قرعه کشی خواهد داشت .تمامی پرداخت ها برای تمامی محصولات در امتیازات افزوده خواهد شد
بدیهی هست امتیازات بیشتر شانس بیشتری در قرعه کشی خواهد داشت
زمان برگزاری قرعه کشی
قرعه ‌کشی به صورت فصلی انجام خواهد شد
نتایج قرعه کشی 24 ساعت پس از انجام در این صفحه منتشر خواهد شد
نحوه برگزاری قرعه کشی
تمامی فرآیندهای انتخاب برنده (مراسم قرعه کشی) به صورت الکترونیکی و بدون دخالت انسانی انجام می شود. این فرآیند، در شرکت رایانگار رادین نامدار صورت می پذیرد
چگونگی تحویل جوایز
برندگان قادر خواهند بود حداکثر 72 ساعت پس از پایان قرعه کشی نسبت به دریافت جوایز خود اقدام نمایند. جزئیات خاص مربوط به تحویل جایزه به صورت تفصیلی به اطلاع برندگان خواهد رسید.
*هزینه ریالی معادل با جایزه مورد نظر نیز در صورت تمایل قابل واریز خواهد بود.
اسامی برندگان تابستان 1400 قرعه کشی جوایز هاست نگار
خانم سمانه هنرور 35**0910225
برنده Apple Watch
هومن بخشنده 51**0938322
برنده هاست نامحدود
خانم الهام نوروزی01**0930221
برنده هاست نامحدود
آقای علی درود21**0912591
برنده هاست نامحدود
آقای مصطفی کاشانی65**0912591
برنده هاست نامحدود
خانم زیبا راست کردار 02**0930452
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان بهار 1400 قرعه کشی جوایز هاست نگار
آقای محمد نامجو 10**0913525
برنده Apple Watch
آقای علی خدابنده 01**0910121
برنده هاست نامحدود
آقای مرتضی بدلی98**0935852
برنده هاست نامحدود
خانم زهرا برومند88**0902256
برنده هاست نامحدود
خانم المیرا رضوی32**0912351
برنده هاست نامحدود
آقای رضا بیان زاده 01**0935261
برنده هاست نامحدود