هدایا

Unlimited Host & Apple Watch

قرعه کشی هدایای نفیس در هاست نگار

قرعه کشی جوایز در پایان هر فصل انجام خواهد شد .

جوایز و امتیازات

اپل واچ و هاست نامحدود
هر 25 هزار تومان خرید ،1 امتیاز در قرعه کشی خواهد داشت .تمامی پرداخت ها برای تمامی محصولات در امتیازات افزوده خواهد شد
بدیهی هست امتیازات بیشتر شانس بیشتری در قرعه کشی خواهد داشت
زمان برگزاری قرعه کشی
قرعه ‌کشی به صورت فصلی انجام خواهد شد
نتایج قرعه کشی 24 ساعت پس از انجام در این صفحه منتشر خواهد شد
نحوه برگزاری قرعه کشی
تمامی فرآیندهای انتخاب برنده (مراسم قرعه کشی) به صورت الکترونیکی و بدون دخالت انسانی انجام می شود. این فرآیند، در شرکت رایانگار رادین نامدار صورت می پذیرد
چگونگی تحویل جوایز
برندگان قادر خواهند بود حداکثر 72 ساعت پس از پایان قرعه کشی نسبت به دریافت جوایز خود اقدام نمایند. جزئیات خاص مربوط به تحویل جایزه به صورت تفصیلی به اطلاع برندگان خواهد رسید.
*هزینه ریالی معادل با جایزه مورد نظر نیز در صورت تمایل قابل واریز خواهد بود.
اسامی برندگان پاییز 1401 قرعه کشی جوایز هاست نگار
آقای مرتضی عموزاده 85**0911525
برنده Apple Watch
آقای سامیار راد 21**0912562
برنده هاست نامحدود
آقای رفعت صدارت 10**0935216
برنده هاست نامحدود
آقای علی بنیادی63**0936511
برنده هاست نامحدود
آقای پدرام فرامرزی58**0912302
برنده هاست نامحدود
آقای مجید علیزاده 58**0913325
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان تابستان 1401 قرعه کشی جوایز هاست نگار
آقای علی رضایی اصل 20**0912538
برنده Apple Watch
آقای مبین نیکراه 01**0910352
برنده هاست نامحدود
آقای شمس زیبنده راد 08**0936256
برنده هاست نامحدود
آقای نکیسا رویینجو21**0903311
برنده هاست نامحدود
خانم لیلا حیدری11**0913320
برنده هاست نامحدود
آقای مراد سربستانی 051**0914524
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان بهار 1401 قرعه کشی جوایز هاست نگار
خانم متینا ریحان پور 10**0911253
برنده Apple Watch
آقای آرش مفیدی 15**0913665
برنده هاست نامحدود
خانم الهام تهرانی 87**0935821
برنده هاست نامحدود
آقای اکبر اقدمی93**0938666
برنده هاست نامحدود
آقای مانی تربتی36**0910210
برنده هاست نامحدود
آقای رامتین شورآبادی 01**0937201
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان زمستان 1400 قرعه کشی جوایز هاست نگار
آقای سعید نیازدار 96**0912221
برنده Apple Watch
آقای مهدی قره یاغی 31**0911852
برنده هاست نامحدود
آقای رضا بنیادی 41**0938600
برنده هاست نامحدود
آقای منجی سمیزاده21**0918528
برنده هاست نامحدود
خانم اعظم فخاری21**0914254
برنده هاست نامحدود
آقای متین ستوده راد 33**0936518
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان پاییز 1400 قرعه کشی جوایز هاست نگار
خانم الهه زادرود 25**0911262
برنده Apple Watch
آقای سامان علی یاری 11**0935522
برنده هاست نامحدود
خانم مهسا داوودی61**0912343
برنده هاست نامحدود
آقای رضا جوادزاده31**0913291
برنده هاست نامحدود
آقای مهدی ابراهیمی45**0919274
برنده هاست نامحدود
خانم سمیه رادفر 24**0938900
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان تابستان 1400 قرعه کشی جوایز هاست نگار
خانم سمانه هنرور 35**0910225
برنده Apple Watch
آقای هومن بخشنده 51**0938322
برنده هاست نامحدود
خانم الهام نوروزی01**0930221
برنده هاست نامحدود
آقای علی درود21**0912591
برنده هاست نامحدود
آقای مصطفی کاشانی65**0912591
برنده هاست نامحدود
خانم زیبا راست کردار 02**0930452
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان بهار 1400 قرعه کشی جوایز هاست نگار
آقای محمد نامجو 10**0913525
برنده Apple Watch
آقای علی خدابنده 01**0910121
برنده هاست نامحدود
آقای مرتضی بدلی98**0935852
برنده هاست نامحدود
خانم زهرا برومند88**0902256
برنده هاست نامحدود
خانم المیرا رضوی32**0912351
برنده هاست نامحدود
آقای رضا بیان زاده 01**0935261
برنده هاست نامحدود