هدایا

Unlimited Host & Apple Watch

قرعه کشی هدایای نفیس در هاست نگار

قرعه کشی جوایز در پایان هر فصل انجام خواهد شد .

جوایز و امتیازات

اپل واچ و هاست نامحدود
هر 25 هزار تومان خرید ،1 امتیاز در قرعه کشی خواهد داشت .تمامی پرداخت ها برای تمامی محصولات در امتیازات افزوده خواهد شد
بدیهی هست امتیازات بیشتر شانس بیشتری در قرعه کشی خواهد داشت
زمان برگزاری قرعه کشی
قرعه ‌کشی به صورت فصلی انجام خواهد شد
نتایج قرعه کشی 24 ساعت پس از انجام در این صفحه منتشر خواهد شد
نحوه برگزاری قرعه کشی
تمامی فرآیندهای انتخاب برنده (مراسم قرعه کشی) به صورت الکترونیکی و بدون دخالت انسانی انجام می شود. این فرآیند، در شرکت رایانگار رادین نامدار صورت می پذیرد
چگونگی تحویل جوایز
برندگان قادر خواهند بود حداکثر 72 ساعت پس از پایان قرعه کشی نسبت به دریافت جوایز خود اقدام نمایند. جزئیات خاص مربوط به تحویل جایزه به صورت تفصیلی به اطلاع برندگان خواهد رسید.
*هزینه ریالی معادل با جایزه مورد نظر نیز در صورت تمایل قابل واریز خواهد بود.
اسامی برندگان پاییز 1402 قرعه کشی جوایز هاست نگار
آقای مهدی صانی 61**0912845
برنده Apple Watch
آقای ابوالفضل محمدی 03**0936512
برنده هاست نامحدود
آقای سینا دالیسو 87**0913254
برنده هاست نامحدود
آقای رضا کیان افشار12**0910256
برنده هاست نامحدود
آقای علی تهرانی 92**0912648
برنده هاست نامحدود
آقای شاهرخ صادق 14**0919267
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان تابستان 1402 قرعه کشی جوایز هاست نگار
خانم زهرا ادبی 23**0930562
برنده Apple Watch
آقای سلیمان سروی 34**0911562
برنده هاست نامحدود
آقای کامیاب نیکدل 14**0919258
برنده هاست نامحدود
آقای محبت کامجو87**0913485
برنده هاست نامحدود
خانم سیما رونده 10**0912654
برنده هاست نامحدود
آقای رحمان صافی 65**0914525
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان بهار 1402 قرعه کشی جوایز هاست نگار
آقای محمد راضی 65**0933215
برنده Apple Watch
آقای داوود رستمی نژاد 07**0912028
برنده هاست نامحدود
آقای احد کاظمی 89**0938356
برنده هاست نامحدود
خانم هستی رخشنده01**0936325
برنده هاست نامحدود
آقای نیما حسابی36**0913256
برنده هاست نامحدود
آقای حامد ثابت 054**0930125
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان بهار 1401 قرعه کشی جوایز هاست نگار
خانم متینا ریحان پور 10**0911253
برنده Apple Watch
آقای آرش مفیدی 15**0913665
برنده هاست نامحدود
خانم الهام تهرانی 87**0935821
برنده هاست نامحدود
آقای اکبر اقدمی93**0938666
برنده هاست نامحدود
آقای مانی تربتی36**0910210
برنده هاست نامحدود
آقای رامتین شورآبادی 01**0937201
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان تابستان 1401 قرعه کشی جوایز هاست نگار
آقای علی رضایی اصل 20**0912538
برنده Apple Watch
آقای مبین نیکراه 01**0910352
برنده هاست نامحدود
آقای شمس زیبنده راد 08**0936256
برنده هاست نامحدود
آقای نکیسا رویینجو21**0903311
برنده هاست نامحدود
خانم لیلا حیدری11**0913320
برنده هاست نامحدود
آقای مراد سربستانی 051**0914524
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان پاییز 1401 قرعه کشی جوایز هاست نگار
آقای مرتضی عموزاده 85**0911525
برنده Apple Watch
آقای سامیار راد 21**0912562
برنده هاست نامحدود
آقای رفعت صدارت 10**0935216
برنده هاست نامحدود
آقای علی بنیادی63**0936511
برنده هاست نامحدود
آقای پدرام فرامرزی58**0912302
برنده هاست نامحدود
آقای مجید علیزاده 58**0913325
برنده هاست نامحدود
اسامی برندگان زمستان 1401 قرعه کشی جوایز هاست نگار
خانم المیرا تقی زاده 03**0912653
برنده Apple Watch
آقای امید جهان یار 68**0912425
برنده هاست نامحدود
آقای رامین الفت 21**0938236
برنده هاست نامحدود
آقای محمد نیکو روش61**09385002
برنده هاست نامحدود
خانم مینا راوی75**0911582
برنده هاست نامحدود
آقای امیرعلی رازی 71**0910521
برنده هاست نامحدود