گواهینامه SSL

گواهینامه Multi Domain


 
26,800,000 ریال Annuale
شروع از: Annuale



قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
قابل صدور برای 4 یا 6 یا 10 دامنه یا زیر دامنه مشخص
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تایید



گواهینامه SSL WildCard


 
8,500,000 ریال Annuale
شروع از: Annuale



قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنهو دامنه بدون www
صدور فوری پس از پرداخت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تایید



گواهینامه SSL استاندارد


 
2,300,000 ریال Annuale
شروع از: Annuale



قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
تعداد دامنه یک عدد قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
الگوریتم رمز نگاری SHA-2
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تایید