گواهینامه SSL

گواهینامه Multi Domain


 
26,800,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهقابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
قابل صدور برای 4 یا 6 یا 10 دامنه یا زیر دامنه مشخص
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تاییدگواهینامه SSL WildCard


 
8,500,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهقابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنهو دامنه بدون www
صدور فوری پس از پرداخت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تاییدگواهینامه SSL استاندارد


 
2,300,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهقابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
تعداد دامنه یک عدد قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
الگوریتم رمز نگاری SHA-2
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تایید