هاست ایران

هاست لینوکس ایران - P1


 
420,000 ریال İllik
شروع از: İllikفضا 100 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 1 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P2


 
580,000 ریال İllik
شروع از: Yarım illikفضا 200 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 1 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P3


 
770,000 ریال İllik
شروع از: Yarım illikفضا 500 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 1سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P4


 
1,330,000 ریال İllik
شروع از: Rüblükفضا 1000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 1 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران -P4.1


 
1,580,000 ریال İllik
شروع از: Rüblükفضا 2000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P5


 
1,720,000 ریال İllik
شروع از: Rüblükفضا 3000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 2 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P5B


 
2,300,000 ریال İllik
شروع از: Rüblükفضا 5000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 2 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P5C


 
3,500,000 ریال İllik
شروع از: Rüblükفضا 10000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 3 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P6


 
4,900,000 ریال İllik
شروع از: Rüblükفضا نامحدود
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 4 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانی